Na predaj veľký pozemok v obci Borinka

445 000,00 €

okres Malacky, Borinka

    9538 m2     neuvedené 

Realitná kancelária MIKELSSEN ponúka exkluzívne na predaj veľmi zaujímavý pozemok v obci Borinka. Pozemok s rozlohou 9.538 m2 nájdete v severnej časti obce, v lokalite Záhumenice.

POZEMOK
veľkosť: 9.538 m2
perspektívna lokalita pre výstavbu
extravilán obce

ÚZEMNO-PLÁNOVACIA INFORMÁCIA:
1. čast’ pozemku (sever) s vÿmerou pribliżne 5.400 m2 je zaradená vo funkčnej ploche: trvalé trávnaté porasty (bez možnosti vystavby)

2. čast pozemku (južná) s výmerou približne 4.138 m2 je zaradená vo funkčnej ploche: plochy s funkciou bývanie — rodinné domy:
funkčné vyuźitie: trvalé bývanie;
vystavba v tejto lokalite je podmienená rozšírením intravilánu (vyňatie potrebných plôch z pol’nohospodárskeho pôdneho fondu);
ppotreba vybudovania inžinierskych sietí a obslužnej komunikácie;
pri realizácii je potrebné dodržat’ ochranné pásma existujùcich sietí;
minimálna výmera stavebného pozemku: 1.000 m2;
koeficient zastavanosti parcely: 0,25;
výškové zónovanie pre rodinný dom = max. dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie;
3 parkovacie státia na 1 rodinný dom.

Žiadna trvalá stavba nesmie zasahovat’ do 100 m ochranného pásma prírodnej rezervácie Pod Pajštúnom;

Nevhodná funkcia: pol’nohospodárska činnost’, prístavby pre vyrobnú činnost’ narúšajúcu kvalitu byvania (napr. hluk, zápach, nadmerne zvÿšeny pohyb na obslužnych komunikáciách)

Kompletná Územno-plánovacia informácia je k dispozícii u makléra.

LOKALITA
Pozemok je situovaný v severnej časti obce Borinka, v časti Záhumenice. Umiestnený je mimo zastavaného územia obce, v perspektívnej oblasti pre čiastočnú výstavbu. Je potrebné doriešiť prístupovú komunikáciu.

CENA
445 000 Eur (vrátane provízie a právneho servisu)

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0948 879 979 alebo emailom na michalcik-ZVNC-mikelssen.sk radi pre Vás zorganizujeme obhliadku.

© Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie MIKELSSEN