Na predaj veľký pozemok v obci Borinka
  • 9 538m2
  • Borinka
445 000 €
Detail nižšie
Realitná kancelária MIKELSSEN ponúka exkluzívne na predaj veľmi zaujímavý pozemok v obci Borinka. Pozemok s rozlohou 9.538 m2 nájdete v severnej časti obce, v lokalite Záhumenice. POZEMOK veľkosť: 9.538 m2 perspektívna lokalita pre výstavbu extravilán obce ÚZEMNO-PLÁNOVACIA INFORMÁCIA: 1. čast’ pozemku (sever) s vÿmerou pribliżne 5.400 m2 je zaradená vo funkčnej ploche: trvalé trávnaté porasty (bez možnosti vystavby) 2. čast pozemku (južná) s výmerou približne 4.138 m2 je zaradená vo funkčnej ploche: plochy s funkciou bývanie — rodinné domy: funkčné vyuźitie: trvalé bývanie; vystavba v tejto lokalite je podmienená rozšírením intravilánu (vyňatie potrebných plôch z pol’nohospodárskeho pôdneho fondu); ppotreba vybudovania inžinierskych sietí a obslužnej komunikácie; pri realizácii je potrebné dodržat’ ochranné pásma existujùcich sietí; minimálna výmera stavebného pozemku: 1.000 m2; koeficient zastavanosti parcely: 0,25; výškové zónovanie pre rodinný dom = max. dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie; 3 parkovacie státia na 1 rodinný dom. Žiadna trvalá stavba nesmie zasahovat’ do 100 m ochranného pásma prírodnej rezervácie Pod Pajštúnom; Nevhodná funkcia: pol’nohospodárska činnost’, prístavby pre vyrobnú činnost’ narúšajúcu kvalitu byvania (napr. hluk, zápach, nadmerne zvÿšeny pohyb na obslužnych komunikáciách) Kompletná Územno-plánovacia informácia je k dispozícii u makléra. LOKALITA Pozemok je situovaný v severnej časti obce Borinka, v časti Záhumenice. Umiestnený je mimo zastavaného územia obce, v perspektívnej oblasti pre čiastočnú výstavbu. Je potrebné doriešiť prístupovú komunikáciu. CENA 445 000 Eur (vrátane provízie a právneho servisu) V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0948 879 979 alebo emailom na michalcik@mikelssen.sk radi pre Vás zorganizujeme obhliadku. © Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie MIKELSSEN